Про Харківську обласну клінічну лікарню.

Обласна клінічна лікарня побудована  по розпорядженню Імператора Олександра III в 1896 році і мала  три клініки: терапевтичну, акушерсько – гінекологічну, офтальмологічну на 96 ліжок. 1898 році продовжено будівництво неврологічної клініки та клініки дитячих хвороб, які були відкриті в 1917 – 1918 роках.

В 1920 році на базі медичного факультету Харківського університету організовується медична Академія, яка в 1921 році реорганізується в Харківський медичний інститут і в його ведення переходять усі клініки як   учбова база. На той момент ліжковий  фонд клінік складав  180 ліжок.

В 1932 році клініки Харківського медичного інституту були передані в ведення Харківського обласного відділу охорони здоров’я і вони стали йменуватися “обласна клінічна лікарня”, залишаючись учбовою и клінічною базою медичного інституту.

     У після воєнні роки лікарню було відновлено та налагоджено роботу вже 7 клінік на 400 ліжок. С 1950 року організовані спеціалізовані відділення, введені посади завідуючих відділеннями та   головного лікаря, до цього відділеннями керували професори – завідуючі кафедрами.
     Подальший розвиток лікарні розпочинається в 1977 році, коли почато будівництво комплексу нових корпусів: поліклініки на 480 відвідувань за зміну, 9-ти поверхового лікарняного корпусу на 500 ліжок, гуртожитку для працівників лікарні та пансіонату для хворих на 320 міст,  харчоблоку. На сучасному етапі закінчено  будівництво  патолого – анатомічного корпусу, де розташувався  і діагностичний центр.

Патолого – анатомічний
корпус і діагностичний центр
Поліклініка
Пологове відділення
Хірургічний корпус

На сьогодні обласна  клінічна лікарня - це багато профільна медична установа, яка обслуговує переважно мешканців районів області,   питома вага яких  постійно збільшується і становить 80 – 85% від усіх, що звернулися за допомогою.
     Основними завданнями обласної клінічної лікарні є надання спеціалізованої висококваліфікованої медичної допомоги третинного рівня в стаціонарних відділеннях лікарні із залученням до лікувально-діагностичного процесу професорсько – викладацького складу медичного університету, розвиток спеціалізованої консультативної медичної допомоги в поліклініці, надання планової та екстреної консультативної медичної допомоги, а також організаційно - методичної допомоги колегам з лікувально – профілактичних закладів області, підготовка та перепідготовка медичних кадрів.

До складу обласної клінічної лікарні входить консультативна поліклініка на 480 відвідувань, 25 спеціалізованих стаціонарних відділень на 860 ліжок, сучасний набір діагностичних відділень: централізована багато профільна лабораторія, відділення рентгенологічне, рентгенорадіологічне, променевої діагностики, ультразвукової, ендоскопічної, радіонуклідної, функціональної діагностики. Функціонує лабораторія очного протезування. Крім того, працюють відділення фізіотерапії, патологоанатомічне, аптека. На базі відділень організована робота спеціалізованих дитячих ліжок: 10 гінекологічних, 5 нейрохірургічних.

Історія становлення обласної клінічної лікарні тісно пов’язана з діяльністю клінік медичного університету.
     Обласна клінічна лікарня є базою 13 кафедр Харківського державного медичного університету, а саме: факультетської хірургії, кафедри нейрохірургії, факультетської терапії, пропедевтики внутрішніх хвороб, акушерства і гінекології №2, офтальмології, нервових хвороб, отоларингології, патологічної анатомії, травматології, щелепно-лицевої хірургії, рентгенології і радіології, анестезіології і невідкладних станів.
     У 2001 році по ініціативі ректора медичного університету, академіка А.Я.Циганенка і головного лікаря обласної лікарні М.І.Березка було створено Раду директорів клінік обласної лікарні. Це суспільне об’єднання керівників клінік – завідуючих кафедр і адміністрації обласної лікарні, призване координувати роботу відділень, структурних підрозділів лікарні і кафедр медичного університету,  сприяти покращенню лікувально – діагностичного процесу в закладі, об’єднати сили лікарняного і кафедральних колективів в досягненні спільних результатів роботи.      З урахуванням розвитку високих медичних технологій та демографічної ситуації в області на базі відділень обласної клінічної лікарні та 13 базових кафедр Харківського державного медичного університету сформовано спеціалізовані центри,  а саме: передпухлинної патології,  алергології і імунології, мікрохірургії ока, очного протезування, мікрохірургії і пластично-реконструктивної хірургії ЛОР-органів, пластичної абдомінальної хірургії, подіатричний - “діабетична стопа”, інтервенційної аритмології, флебологічний, дитячої та підліткової гінекології, пластичної гінекології, запальних захворювань підшлункової залози. Центри створені на базі профільних відділень, без виділення окремого ліжкового фонду.